وبلاگ

هولدینگ اسپادان

گروه ورزشی اسپورت اسپادان

آموزش ماساژ کاربردی

ویژه آقایان و بانوان

با ارائه مدرک بین المللی

مدرسین:

            آقای سروش سلمانی
            خانم شهربانو رجب پور
                                                                                                مدت دوره: ۱۲ ساعت (۶ جلسه ۲ ساعته)
                                                                                                شروع دوره: ۱۳۹۸/۰۲/۲

درج کنیددیدگاه