وبلاگ

هولدینگ اسپادان

گروه آموزشی مفاخر اسپادان

کارگاه اصول مذاکره وزبان بدن

مدرس: دکتر سیّد ماجد ابطحی

  • تحلیل رفتار مقابل
  • مدیریت زمان در مذاکره
  • اجزای ارتباطات غیر کلامی
  • اصول اخلاقی در مذاکرات
  • تکنیک های پایه در مذاکره
  • کاربرد هوش هیجانی، اجتماعی و زبان

درج کنیددیدگاه