مجموعه آموزشی مفاخر اسپادان به عنوان یکی از زیرمجموعه های هولدینگ بین المللی اسپادان، مفتخر است نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و تکمیلی، در زمینه های علوم پایه، مهندسی، فناوری اطلاعات، زبان انگلیسی، دوره های هنری و… با استفاده از برترین اساتید مجرب، اقدام و امکان صدور گواهیهای بین المللی پایان دوره را

فراهم نموده است.

 

 

برخی از عنوان دروس قابل ارئه شامل:

دوره های برگزارشده توسط گروه آموزشی مفاخر اسپادان