مدیریت: مهندس پوریا سیمکانی

تماس: ۰۹۱۳۸۱۹۸۶۱۹

ایمیل: p.simakani@espadan.co

واحد ایزو هولدینگ بین المللی اسپادان

واحد ایزو هولدینگ بین‌المللی اسپادان، متشکل از متخصصین و افراد باتجربه در زمینه ی مشاوره، آموزش، ممیزی و استقرار استانداردهای بین‌المللی و ایزو، طرف قرارداد برترین کمپانی‌های مطرح اروپایی و… درزمینه ی صدور گواهی استاندارد و ISO، تحت اعتبار IAF (مجمع جهانی اعتباربخشی به استانداردهای بین‌المللی و ایزو) می‌باشد.

نقشه راه انطباق، استقرار و پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی و ایزو

فرآیند استانداردسازی و استقرار پروتکل‌های جهانی ایزو در سازمان‌ها، اهداف مختلفی را دنبال می‌کند که ازجمله آن:

✓ انطباق با استانداردهای جهانی و مورد تأیید جوامع بین‌المللی
✓ تحقق و پیاده‌سازی اهداف سازمان
 بهینه نمودن فرآیندها
نظارت مستمر بر فرآیندهای سازمان و کنترل بهینه آن
شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان
شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در سازمان
مدیریت سرمایه
کاهش هزینه‌های جانبی
کاهش اتلاف مواد اولیه
کاهش انرژی
ارائه محصول و خدمات باکیفیت
تحویل به‌موقع محصول و خدمات
مدیریت قراردادها
ردیابی محصول و خدمات
مدیریت بهینه منابع نیروی انسانی
مشخص نمودن مسئولیت‌ها و شرح وظایف در سازمان

بهبود کسب‌وکار و فروش بالاتر
 تداوم کسب‌وکار
 بهبود ارتباطات با پرسنل و مشتری‌ها
 مشتری مداری
 رضایتمندی پرسنل
 امنیت شغلی و روانی
 افزایش امید و انگیزه در نیروی کار
 بهداشت شغلی محیط کار
 رعایت مسائل زیست‌محیطی
 رعایت اصول اجتماعی
 درآمدزایی و کارآفرینی
 کسب جایگاه بالاتر در میان رقبا
 امنیت اطلاعات و اسرار سازمان
 کسب امتیازات بین‌المللی و امکان ورود به عرصه تجارت جهانی
 تخفیف و معافیت‌های مالیاتی
 کسب امتیاز جهت رتبه‌بندی سازمان‌های ارزیاب
 و…

فرآیند انطباق، استقرار و پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی و ایزو

گام ۱- شناسایی واحد صنفی
در این مرحله، با تشکیل کارگروه اولیه و نیمه تخصصی، سعی بر آن خواهد بود محدوده فعالیت سازمان شناسایی و ظرفیت‌های نیروهای انسانی متخصص آن طبقه‌بندی گردد. همچنین، در این گام، نقاط قوت و ضعف سازمان در بخش‌های مختلف موردبررسی قرارگرفته و نیاز سازمان به نوع استاندارد تعیین خواهد شد.

گام ۲- ممیزی و انطباق استاندارد با شرایط اولیه سازمان
با توجه به شناسایی وضعیت سازمان بر اساس کنترل اسناد و ممیزی‌های صورت گرفته و نیاز به استقرار استاندارد موردنظر، بر اساس پروتکل‌ها و ضوابط مربوط به حوزهٔ استاندارد، فرآیند انطباق سازی و روند ارزیابی، توسط متخصصین مربوطه صورت خواهد پذیرفت. در این مرحله، میزان فاصله با هریک از شرایط ایده آل استاندارد سازمان، موردبررسی قرار خواهد گرفت و به‌عنوان یک عامل منفی، به مدیر سازمان، جهت اصلاح و بهبود ارجاع خواهد شد.

گام ۳- مشاوره و آموزش تخصصی
در این گام، به‌منظور تفهیم موضوع و اصلاح شرایط، متخصصین و کارشناسان حوزه‌های مختلف، در کنار مدیران ارشد سازمان قرار خواهند گرفت و هم‌زمان با آموزش موارد تخصصی، تحت عنوان مشاور، رویکردهای مبتنی بر منطق و ضوابط استاندارد را پیشنهاد می‌دهند.

گام ۴- استقرار و پیاده‌سازی استاندارد
درصورتی‌که سازمان، نیازمند متخصصینی جهت فراهم‌سازی شرایط بهینه از بعد مدیریتی، فنی و مهندسی و ناظر کیفی، می‌باشد، با تأمین نیروهای کارآمد و تهیه نقشه راه، به‌صورت کوتاه‌مدت، مسئولیت آن را بر عهده خواهد گرفت. درنتیجه ی این گام، علاوه بر استیبل شدن شرایط سازمان، نقشهٔ راهی جهت تداوم استاندارد در سازمان تهیه خواهد شد.

گام ۵- گزارش دهی
در این گام، به‌منظور اصلاح یا تداوم خط‌مشی‌های سازمان، شناسایی شرایط اولیه و ثانویه سازمان، ارائه به سایر نهادهای نظارتی، برنامه‌ریزی‌های آتی، مدیریت منابع و… گزارش دهی جامع و تفصیلی صورت خواهد پذیرفت.

گام ۶- نظارت و پایش
به‌منظور حفظ یکپارچگی سیستم و جلوگیری از آشفتگی‌های احتمالی، پشتیبانی، نظارت و پایش دوره‌ای صورت خواهد گرفت و به بررسی فرصت‌ها و تهدیدها در سازمان خواهد پرداخت.

نحوه قیمت‌گذاری
مبنای قیمت‌گذاری و زمان‌بندی درروند استانداردسازی سازمان، بستگی زیادی به محدوده فعالیت سازمان، نوع استاندارد موردنیاز، ابعاد و ساختار فضایی، شعب و حوزه‌های فعالیت، تعداد نیروهای انسانی، میزان آشنایی سازمان با پروتکل‌های استاندارد، وضعیت فعلی سازمان و میزان انطباق آن با استاندارد، تعداد نیروهای کارشناس و… موردنیاز دارد.


معمولاً شرایط استقرار و اخذ استاندارد، به‌صورت ۲ ساله و ۳ ساله می‌باشد که در شش‌ماهه اول، قابل حصول و تا انتهای پروژه، پایش و نظارت می‌گردد. جداول پیشرفت کار و گزارش دهی نیز، بر اساس قرارداد منعقدشده با کارفرما، به‌صورت نفر * ساعت تنظیم خواهد شد. به‌طوری‌که اگر نیاز باشد از تعداد متخصص بیشتر جهت مدیریت پروژه و روند موازی کار، استفاده می‌گردد.

 

عناوین ایزو ها

ایزو مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015
ایزو مدیریت زیست‌محیطی ISO 14001: 2015
ایزو سنجش شکایت مشتری ISO 10002: 2014
ایزو مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015
ایزو مدیریت زیست‌محیطی ISO 14001: 2015
ایزو ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001: 2016
ایزو مدیریت انرژی ISO 50001: 2011
ایزو سنجش رضایتمندی مشتری ISO 10004: 2012
ایزو مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO 20000: 2012
ایزو مدیریت یکپارچه دارایی‌ها ISO 55000: 2014
ایزو مدیریت مسئولیت‌پذیری اجتماعی ISO 26000: 2010
ایزو مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ISO IWA1: 2005
ایزو مدیریت تحقیق بازار ISO 20252: 2012
ایزو مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی ISO 14971: 2012
ایزو مدیریت کیفیت محصولات آرایشی ISO 22716: 2013
ایزو امنیت شبکه ISO 17799: 2005
ایزو مدیریت کیفیت آموزشی ISO IWA2: 2007
ایزو مدیریت خدمات آموزشی ISO 29990: 2010
ایزو مدیریت کالیبراسیون ISO 17025: 2005
ایزو مدیریت کیفی آزمایشگاه‌های پزشکی ISO 15189: 2012
ایزو الزامات کیفی جوشکاری- ذوب مواد فلزی ISO 3834: 2005
ایزو ارزیابی و ارتقاء منابع انسانی ISO 34000: 2001
ایزو تخصصی مدیریت ریسک سازمانی ISO 31000: 2009
ایزو مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی ISO 22000: 2005
ایزو مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001: 2013