کارگاه

ورک شاپ تخصصی کسب مهارت های پیش از استخدام

آموزش نحوه مصاحبه

مدرسین: فرشته دولت خواه – سیّد ماجد ابطحی (به همراه مدرک پایان دوره بین المللی)

دیدگاهتان را بنویسید