وبلاگ

هولدینگ اسپادان

کارگاه مدیریت پروژه

گروه آموزشی مفاخر اسپادان

 مدرس: دکتر سیّد ماجد ابطحی

مباحث آموزشی:

  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به روش مسیر بحرانی CPM
  • روش های بودجه بندی پروژه‌ها و زمانبندی منابع مورد استفاده
  • تهیه گزارش از روند و پیشرفت پروژه‌ها
  • مشارکت در تحلیل پروژه
  • تهیه طرح‌های بهبود
  • خدمات هزینه یابی پروژه و تهیه صورت وضعیت
  • تهیه گزارش کارگاهی و مدیریتی 
  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به روش PERT
  • تهیه ساختارهای شکست کار پروژه WBS

درج کنیددیدگاه