ورکشاپ مدیریت توسعه فروش

     مدرس: دکترسیدماجد_ابطحی

  • 🔸️به منظور افزایش درآمد و رشد کسب و کارها
  • 🔸️شناخت بیشتر نسبت به بازار هدف و نحوه تحلیل بازار
  • 🔸️برنامه ریزی منطقی و چارچوب‌های نوین بازاریابی