دورهمی کسب و کار بانوان

شرکت مهندسی، تبلیغاتی و هنری اطلس نگاره اسپادان

دورهمی کسب و کار بانوان

عضوگیری و جذب بانوان کوشا
معرفی مشاغل بانوان کوشا
تجلیل از کارآفرینان نمونه
حمایت مادی، معنوی و اجرایی
کارآفرینی و افزایش مهارت
آموزش دوره‌های متنوع
ایجاد باشگاه مشتریان
ایجاد پایگاه اینترنتی مشاغل
برنامه‌های هنری و فرهنگی
ایجاد انگیزه و افزایش اعتماد به نفس
و…