برگزاری ورکشاپ مدیریت توسعه فروش

ورکشاپ مدیریت توسعه فروش      مدرس: دکترسیدماجد_ابطحی 🔸️به منظور افزایش درآمد و رشد کسب و کارها 🔸️شناخت بیشتر نسبت به بازار هدف و نحوه تحلیل بازار 🔸️برنامه ریزی منطقی و چارچوب‌های نوین بازاریابی