مدیر واحد آموزش

مختصری از سوابق و فعالیت‌های اخیر:

  • مدیر موسسه آموزشی-فرهنگی هنری مفاخر اسپادان
  • کارشناس ممیزی و استاندارد های بین المللی هولدینگ بین المللی اسپادان
  • کارشناس زیست محیطی شرکت مهندسین مشاور استعدادهای پایای دانش
  • مدیریت داخلی شرکت آموزشی بهدید
  • دبیر زبان انگلیسی کودکان

تحصیلات:

کارشناس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

دوره مدیریت آموزشی

دوره مدیریت استراتژیک

دوره آشنایی با اصول استانداردهای بین المللی و ایزو

n.shahabi@espadan.co📧

۰۹۱۳۹۵۹۳۷۲۹📱