شرکت هایی که توسط مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت می رسند باید در قالب شرکت سهامی عام یا خاص به ثبت برسند که برای هر کدام هزینه ها متفاوت است.
 شرکت های هولدینگ یا شرکت مادر، در واقع شرکتی است که دارای سهام ممتاز چندین شرکت است. یعنی این شرکت مادر در تمام شرکت های مورد نظر یک عضو در هیئت مدیره ی آن ها داراست و می توانند به عنوان یک فرد رسمی در شرکت به تصمیم گیری بپردازند. علاوه بر حق رای سود و زیان حاصل از شرکت ها روی این شرکت مادر تاثیر گذار است. علاوه بر نام شرکت مادر، به این قبیل شرکت ها، شرکت، کنترل کننده، دارنده یا مالک نیز می گویند. برای مثال در بیان ویژگی شرکت مالک می گویند این شرکت شرکتی است که مالک سهام شرکت های دیگر است و آنها را کنترل می نماید. این گونه شرکت ها بزرگ هستند و هیچ گونه وظیفه ی تولیدی ندارند و بیشتر نقش یک واحد مالی دارند.   دو نکته مهم در مورد ثبت شرکت های هولدینگ وجود دارد که باید آن ها را بدانید اگر قبل از نام اصلی شرکت عبارت ” هولدینگ ” باشد باید قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها از سازمان اوراق بهادار و بورس مجوز مربوطه را دریافت کرد. اما اگر این پیشوند وجود نداشته باشد، نیازی نیست که مجوز دریافت شود. شرکت هایی که توسط مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت می رسند باید در قالب شرکت سهامی عام یا خاص به ثبت برسند که برای هر کدام هزینه ها متفاوت است. چکونه باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت کرد برای دریافت چنین مجوزی برای ثبت شرکت هولدینگ مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره باید در خواست خود را به این سازمان اعطا کنند. اگر سازمان اصلی با این کار موافق باشد، نامه ای مبنی بر تایید ثبت شرکت، به آن ها ارسال می نمایند. شرکت های هولدینگ می توانند در حوزه های متنوعی نظیر، خدماتی و بازرگانی و صنعتی شکل بگیرند.