مدیر واحد R&D هولدینگ بین‌المللی اسپادان

درباره مهندس نگین سادات ابطحی:

 

تحصیلات:
مختصری از سوابق و فعالیت‌های اخیر:
  • مدیرعامل شرکت اطلس نگاره اسپادان
  • مدیر واحد R&D هولدینگ بین المللی اسپادان
  • کارشناس راه اندازی و بازاریابی پروژه های تجارت الکترونیک
  • مدیر فروش شرکت مشاوره SKILLMODELLING
  • معاون اجرایی، فناوری و آموزشی دبیرستان هستی
  • کارشناس واحد مهندسی فروش شرکت نوین سنجش
  • کارشناس واحد مهندسی فروش مجموعه روشنایی گلنور
  • کارشناس واحد تاسیسات مهندسی نیروگاه اصفهان واحد اسلام آباد
سوابق تدریس:
عضویت‌ها:
سوابق آموزشی:
تألیفات و مقالات:
افتخارات:
  • دارای تندیس نخبه کسب و کار و کارآفرینی
n.abtahi@espadan.co📧

۰۹۳۵۸۲۷۹۱۴۲📱