معرفی و سوابق
شرکت
مهندسین مشاور استعدادهای پایای دانش
(اسپادان)

شرکت مهندسین مشاور استعدادهای پایای دانش )اسپادان(، با شماره ثبتی 55221 ، شناسه
ملی 14005437331 ، یک شرکت تخصصی با زمینه فعالیت زیست محیطی می باشد که در سال 1394 و با بهره مندی از جوانان تحصیل کرده و نخبه در زمینه محیط زیست فعالیت خود را در سطح استان اصفهان آغاز نموده است.
از اهداف این مجموعه، بکارگیری دانش بومی در کنار تکنولوژی های روز اروپا بوده است تا بتواند گامی هر چند کوچک، در جهت صالح کشور ایران و مردم پاک سرشت آن برداشته، مرهمی بر زخم های محیط زیست سرزمینش باشد. از این رو، با استفاده از نسل دوم جوانان انقالبی و متعهد، آماده است تا با نیّات جهادگرانه به ایفای رسالت خود پرداخته و انتقال دانش دهد.
این مجموعه، به عنوان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، با شماره عضویت 0410970819 و نیز، عضویت در پژوهشکده پساب و پسماند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، به شماره مجوز 10100190358، با اخذ نمایندگانی از کمپانیها و آکادمیهای معتبر ملی و بین المللی، آماده ی ارائه ی خدمات متنوع در زمینه های زیست محیطی و استاندارد سازی صنایع می باشد. برخی از کمپانی های طرف قرارداد شرکت شامل:
کمپانی TECTRACON آلمان
کمپانی AFC فیلتراسیون آلمان
کمپانی QAL انگلستان
آکادمی ICS کانادا
(کمپانی بین المللی آگرین سیس)ASYS اسپانیا
آکادمی CERT OXFORD انگلستان
کمپانی EQUAL استرالیا
کمپانی NORD TUV سوئد
شرکت تجاری OXIN تر

اقدامات و ظرفیت های اجرایی

 • انجام پروژههای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه محیط زیست
 • تصفیه فاضالب و احداث تصفیه خانه فاضالب به صورت کلید در دست
 • طراحی، ساخت و تولید پکیجهای صنعتی تصفیه آب، فاضالب و هوا با استفاده از دانش ایرانی و تکنولوژی برتر اروپایی
 • مشاور، مجری و طراح برنامههای خرد و کالن مدیریت منابع آب
 • مشاور و مجری پروژههای استحصال آب، شبکه آب، کانال کشی و خطوط انتقال آب
 • مشاور و مجری پروژههای مدیریت پسماند، بازیافت و ضایعات صنعتی
 • و…
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه و طرحهای عمرانی )EIA)
 • ممیزی و ارزیابی عملکرد زیست محیطی صنایع تولیدی و کارخانهها
 • مشاوره و طراحی زنجیره تأمین و تولید سبز
 • مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE)
 • مطالعات سنجش از دور و GIS
 • مشاوره، ممیزی، صدور و اخذ استانداردهای بین المللی و ایزو )ISO)
 • برگزاری دورههای تخصصی و آموزشی با ارائه مدارک ملی و بین المللی
 • مشاور و مجری پروژههای فضای سبز شهری، کمربند شهری و گردشگری