شرکت مهندسین مشاور اسپادان

شرکت مهندسین مشاور اسپادان

مهندسین مشاور اسپادان

شرکت مهندسین مشاور استعدادهای پایای دانش (اسپادان)، با شماره ثبتی ۵۵۲۲۱، شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۷۳۳۱ ، یک شرکت تخصصی با زمینه فعالیت زیست محیطی می باشد که در سال ۱۳۹۴ و با بهره مندی از جوانان تحصیل کرده و نخبه در زمینه محیط زیست فعالیت خود را در سطح استان اصفهان آغاز نموده است. از اهداف این مجموعه، بکارگیری دانش بومی در کنار تکنولوژی های روز اروپا بوده است تا بتواند گامی هر چند کوچک، در جهت پیشرفت کشور ایران و مردم پاک سرشت آن برداشته، مرهمی بر زخم های محیط زیست سرزمینش باشد. از این رو، با استفاده از نسل دوم جوانان انقلابی و متعهد، آماده است تا با نیّات جهادگرانه به ایفای رسالت خود پرداخته و انتقال دانش دهد. این مجموعه، به عنوان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، با شماره عضویت ۰۴۱۰۹۷۰۸۱۹ و نیز، عضویت در پژوهشکده پساب و پسماند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، به شماره مجوز ۱۰۱۰۰۱۹۰۳۵۸، با اخذ نمایندگانی از کمپانی ها و آکادمی های معتبر ملی و بین المللی، آماده ی ارائه ی خدمات متنوع در زمینه های زیست محیطی و استاندارد سازی صنایع می باشد. برخی از کمپانی های طرف قرارداد شرکت شامل:

خدمات شرکت

مطالعات ارزیابی اثرات و عملکرد زیست محیطی

مشاور و مجری پروژه های زیست محیطی

مشاور و مجری پروژه های تصفیه آب و فاضلاب

استقرار سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مشاور و مجری پروژه های تصفیه هوا

امکان سنجی و مکان یابی پروژه های عمرانی